Article 15415

Title of the article

“CORRUPTION FACTOR” AS A JURIDICAL TERM: STRUCTURE, CONTENT, DEFINITION 

Authors

Barabash Ol'ga Vladimirovna, Candidate of philological sciences, associate professor, sub-department of psychology and pedagogy of professional education, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), olphil@mail.ru

Index UDK

81′33

Abstract

Background. The aim of the article is to analyze structural and semantic features of the term “corruption factor”, which appears to be among the key ones in the system of anticorruption legislation of the Russian Federation. Topicality of the suggested analysis is conditioned by the fact that the term “corruption factor”, regardless of official fixation in the active legislation, still remains a subject of academic arguments, which means it requires theoretical understanding and practical development.
Materials and methods. The research materials included texts of the active normative legal acts in the sphere of anticorruption regulation, texts of laws and other official documents, certain provisions of which have a corrupt potential. The work describes a semantic analysis of the compound term “corruption factor”; a wordformative analysis affiliated lexemes; a linguistic-legal analysis of official definitions of the term under consideration; a method of contextual analysis; a linguistic analysis of various structural elements of a legal document’s text.
Results. The article characterizes structural and semantic features of the term “corruption factor” from the philological point of view; assesses the quality of the said term taking into account accuracy and completeness of the represented legal conception; analyzes the official definition of the said term; suggests improved wording of such terms as “juridical-linguistic ambiguity”, “corruption factor”.
Conclusions. The obtained results has encouraged formulation of the following definition: corruption factors are legal defects of juridical norms and ambiguous linguistic formulas in texts of normative legal acts (drafts of normative legal acts), creating preconditions for corrupt manifestations.

Key words

corruption factor, meaning, definition, juridical term.

Download PDF
References

1. Apal'ko I. Yu. Kognitivnye, semioticheskie i pragmaticheskie osnovaniya formirovaniya predmetnoy oblasti «zashchita informatsii»: avtoref. dis. d-ra filol. nauk: 10.02.19 [Cognitive, semiotic and pragmatic foundations of the “information protection” subject area formation: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the doctor of philological sciences]. Rostov-on-Don, 2013, 43 p.
2. Krysin L. P. Sovremennyy slovar' inostrannykh slov [Contemporary dictionary of foreign words]. Moscow: AST-PRESS KNIGA, 2014, 416 p.
3. Efremova T. F. Novyy slovar' russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatel'nyy: sv. 136 000 slov, st., ok. 250 000 semant. ed.: v 2 t. [New dictionary of Russian language. Explanatory and word-formative: 136 000 words, 250 000 semantic units: in 2 volumes].Moscow: Russkiy yazyk, 2000, vol. 1: A–O, 1213 p.;vol.2: P–Ya,1084 p.
4. Evtushenko I. V. Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika [Russian laws: experience, analysis, practice]. 2014, no. 1 (January). Available at: http://base.garant.ru/57595148/#ixzz3rg8i3q9t
5. Boshno S. V. Metodika analiza normativnykh pravovykh aktov na predmet korruptsiogennosti:Poshagovyy algoritm provedeniya antikorruptsionnoy ekspertizy dlya rabotnikov, ne imeyushchikh spetsial'noy podgotovki i navykov [A technique of normative legal act analysis to reveal corruption vulnerability: step-by-step algorithm of anticorruption examination of workers without special training and skills]. Available at: tpu.ru/i/content/2930/posobie.doc
6. Talapina E. V., Yuzhakov V. N. Metodika pervichnogo analiza (ekspertizy) korruptsiogennosti normativnykh pravovykh aktov [A technique of primary analysis (assessment) of corruption vulnerability of normative legal acts]. Moscow: Tsentr strategicheskikh razrabotok: Statut, 2007, 96 p.
7. Esina N. S., Nesterova R. V. Sotsiodinamika [Sociodynamics]. 2013, no. 3. Available at: http://e-notabene.ru/pr/article_711.html
8. Ivaylovskiy D. G. Vestnik NGU. Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskie nauki [NSU bulletin. Series: Socioeconomic sciences]. 2008, vol. 8, iss. 3, pp. 88–92.
9. Tereshchenko I. A. Korruptsiya kak faktor ugrozy natsional'noy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: dis. kand. polit. nauk: 23.00.02 [Corruption as a threat to national security of the Russian Federation: dissertation to apply for the degree of the candidate of political sciences]. Moscow, 2010, 226 p. Available at: http://www.dissercat.com/content/korruptsiya-kak-faktor-ugrozy-natsionalnoi-bezopasnosti-rossiiskoi-
federatsii#ixzz3svZtgfTbhttp://www.dissercat.com/content/korruptsiya-kak-faktor-ugrozy-natsionalnoi-
bezopasnosti-rossiiskoi-federatsii
10. Ruslan Khasbulatov: inflyatsiya na 50 % ob"yasnyaetsya korruptsionnym faktorom [Ruslan Khazbulatov: inflation is in 50 % caused by corruption]. Available at: http://pasmi.ru/archive/53524
11. Ob utverzhdenii metodiki provedeniya ekspertizy proektov normativnykh pravovykh aktov i inykh dokumentov v tselyakh vyyavleniya v nikh polozheniy, sposobstvuyushchikh sozdaniyu usloviy dlya proyavleniya korruptsii: Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 05.03.2009 № 196 [On adoption of a technique of examination of normative legal act drafts and other documents in order to reveal provisions vulnerable to corruption: RF Government decree from 05.03.2009 № 196].
12. Metodika provedeniya antikorruptsionnoy ekspertizy normativnykh pravovykh aktov i proektov normativnykh pravovykh aktov (utv. postanovleniem Pravitel'stva RF ot 26.02.2010 № 96) [A technique of anticorruption assessment of normative legal acts and drafts thereof (adopted by RF Government decree from 26.02.2010 № 96)]. Available at: http://base.garant.ru/197633/#block_2000
13. Ob antikorruptsionnoy ekspertize normativnykh pravovykh aktov i proektov normativnykh pravovykh aktov: Federal'nyy zakon Rossiyskoy Federatsii ot 17.07.2009 № 172-FZ (red. ot 21.10.2013) [On anticorruption assessment of normative legal acts and drafts thereof: Federal law of the Russian Federation from 17.07.2009 № 172-FZ (revised on 21.10.2013)]. Available at: http://www.rg.ru/2009/07/22/expertiza-dok.html
14. Ozhegov S. I. Tolkovyy slovar' russkogo yazyka: ok. 100 000 slov, terminov i frazeologicheskikh vyrazheniy [Explanatory dictionary of Russian language: 100 000 words, terms and phrases]. Moscow: Mir i Obrazovanie, 2013, 736 p.
15. O praktike rassmotreniya sudami del ob osparivanii normativnykh pravovykh aktov polnost'yu ili v chasti: Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 29.11.2007 № 48 (red. ot 09.02.2012) [On court practice of legal investigation of cases on contestation of normative legal acts completely or in part: Plenary decree of the RF Supreme Court from 29.11.2007 № 48 (revised on 09.02.2012)]. Available at: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125971
16. Nesterov A. V. Nauchnyy ekspert [Scientific expert]. 2009, no. 12. Available at: http://www.hse.ru/
17. Kudashkin A. V. Antikorruptsionnaya ekspertiza: teoriya i praktika: nauch.-prakt.posobie [Anticorruption assessment: theory and practice: scientific and practical handbook]. Akademiya General'noy prokuratury Rossiyskoy Federatsii. Moscow:NORMA: INFRA-M, 2012, 368 p.
18. Barabash O. V. Yazyk. Pravo. Obshchestvo: sb. st. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (g. Penza, 9–10 aprelya 2014 g.) [Language. Law. Society: proceedings of the International scientific and practical conference (Penza, 9–10 April 2014)]. Eds. by O. V. Barabash, T. V. Dubrovskaya, G. I. Kanakina. Penza: Izd-vo PGU, 2014, 424 p., pp. 23–28.
19. Barabash O. V. Antimonopol'naya deyatel'nost' i zashchita konkurentsii v Rossiyskoy Federatsii: ekonomicheskoe soderzhanie i sushchnost' publichno-pravovogo regulirovaniya:sb. st. II Vseros. nauch.-prakt. konf. (g. Penza, 26–27 marta 2014 g.) [Antimonopoly activity and competition protection in the Russian federation: economic content essence of public-legal regulation: proceedings of II All-Russian scientific and practical conference (Penza, 26–27 March 2014)]. Penza: Izd-vo PGU, 2014, 212 p., pp. 14–21.
20. Barabash O. V. Vestnik MGGU im. M. A. Sholokhova. Seriya: filologicheskie nauki [Bulletin of Sholokhov Moscow State University for the Humanities. Series: philological sciences]. Moscow, 2015, no. 2, pp. 39–51.

 

Дата создания: 06.05.2016 11:33
Дата обновления: 11.05.2016 11:05